Taxi

Voor beide dagen is er parkeerruimte beschikbaar voor personenauto’s aan de Smidsweg 1b (N489) te Klaaswaal deze is bestemd voor de bezoekers die de auto achterlaten en het event gaan bezoeken.

Voor het afzetten en ophalen is er dit jaar weer een Kiss & Ride ingericht bestemd voor personenvervoer met auto’s minibusjes en taxi’s. Deze strook is aangegeven met borden en ligt parallel aan de N489. Deze Kiss & Ride is niet bestemd voor autobussen. Dit om de verkeersafhandeling overzichtelijk te houden en congestie te voorkomen. Op de Kiss & Ride staan onze verkeersregelaars om zorg te dragen voor een goed afwikkeling van het verkeer. Uw mensen worden verzocht om de aanwijzingen op te volgen.

Mocht u transport organiseren per autobus dan verzoeken wij u dit even kenbaar te maken dan zullen we in overleg zorgen dat afzetten en ophalen goed wordt geregeld.

Voor de Stougjesdijk geldt een parkeer- en stopverbod op de 6de en 7de oktober 500 meter voor en 500 meter na de toegang tot het evenementen terrein.